Meniu
Krepšelis

Taisyklės

Taisyklių paskelbta aktuali redakcija


2019-01-03

 I PAGRINDINĖS SĄVOKOS

1) Internetinė parduotuvė – ši Internetinė parduotuvė adresu www.kirpyklosiranga.lt;

2) Taisyklės – šios Internetinės parduotuvės naudojimosi taisyklės;

3) Pardavėjas – MB "Salonera";

4) Pirkėjas – bet kuris asmuo, kuris įsigyja prekių Internetinėje parduotuvėje arba naudojasi kitomis Internetinės parduotuvės teikiamomis paslaugomis.

II BENDROSIOS NUOSTATOS

1) Pirkimo-pardavimo sandoriams, atliekamiems Internetinėje parduotuvėje, taikomos Lietuvos Respublikos teisės aktų nuostatos.

2) Pirkimo-pardavimo sutartis tarp Pirkėjo ir Pardavėjo sudaroma nuo momento, kai Pirkėjas išsirenka norimą įsigyti prekę ir, suformavęs prekių krepšelį, įvykdo visus nurodytus veiksmus užsakymo patvirtinimui.

3) Pardavėjas įsipareigoja pasiūlyti Pirkėjui analogišką ar kiek įmanoma savo savybėmis panašesnę prekę, jei Pardavėjas dėl svarbių aplinkybių negali pateikti Pirkėjui užsakytos prekės. Pirkėjui atsisakius priimti prekę, kuri buvo siūloma kaip analogiška arba panaši, Pardavėjas įsipareigoja grąžinti klientui sumokėtus pinigus per 14 (keturiolika) darbo dienų ir anuliuoti Pirkėjo užsakymą.

4) Po to, kai Pardavėjas patvirtino užsakymą, prekės kaina nekeičiama - išskyrus atvejus, kai prekės kaina pasikeitė dėl informacinių sistemų techninės klaidos, akivaizdžių (apsirikimo pobūdžio) klaidų ar kitų nuo Pardavėjo tiesioginės valios nepriklausančių objektyvių priežasčių (esant šias priežastis pagrindžiantiems įrodymams). Jei Pirkėjas nesutinka įsigyti prekės pakeista kaina jis turi teisę atsisakyti užsakymo, informuodamas apie tai Pardavėją raštu ar elektroniniu paštu [email protected] per 3 (tris) darbo dienas nuo pasiūlymo įsigyti prekę pakeista kaina dienos. Anuliavus užsakymą šiame punkte numatyta tvarka, klientui grąžinami visi jo sumokėti pinigai.

5) Pirkėjas atsako už registracijos metu pateiktų duomenų teisingumą. Pateikus neteisingus duomenis, Pirkėjo galimybės naudotis Internetine parduotuve www.kirpyklosiranga.lt bus ribojamos.

6) Pardavėjas įsipareigoja neperduoti registracijos metu pateiktos kliento konfidencialios informacijos trečiosioms šalims, išskyrus teisės aktų numatytas išimtis.

7) Internetinėje parduotuvėje teisę įsigyti siūlomas prekes turi:

- fiziniai asmenys, ne jaunesni kaip 18 metų;

- jaunesni nei 18 metų amžiaus asmenys, turintys tėvų ar globėjų sutikimą;

- juridiniai asmenys

8) Draudžiama:

- kopijuoti, naudoti, platinti, Internetinėje parduotuvėje esančią informaciją ar jos turinį be raštiško Internetinės parduotuvės savininko sutikimo;

- naudoti kompiuterines programas, galinčias pakenkti šios internetinės parduotuvės darbui ar kitais veiksmais trikdyti jos veiklą.

9) Nurodydami savo duomenis, klientai turi naudoti lietuviškas raides. Būtina pateikti tikslų gyvenamosios vietos adresą bei savo telefono numerį.

10) Pardavėjas pasilieka teisę:

- koreguoti Internetinėje parduotuvėje esančią informaciją, pakeitimai įsigalioja iškart po jų paskelbimo Internetinės parduotuvės svetainėje;

- riboti klientų, nesilaikančių šių taisyklių, galimybes naudotis Internetine parduotuve;

- laikinai arba iš viso nutraukti Internetinės parduotuvės veiklą, apie tai iš anksto nepranešęs Pirkėjui.

11) Pirkėjai, pirkdami prekes Internetinėje parduotuvėje, patvirtina, jog yra susipažinę su prekių grąžinimo taisyklėmis bei garantijomis. ( Prekių grąžinimas ir garantija )

12) Klientai įsipareigoja gautą prekę patikrinti jos atsiėmimo momentu - t. y., patikrinti pakuotės būklę, jos turinį, prekių kiekį, dydį ir asortimentą. ( Detalesnė informacija - Pristatymas )

13) Prekė gali skirtis nuo prekės, parodytos nuotraukoje. Nuotraukoje gali būti detalių, kurių nėra prekės komplekte.

14) Prekių kiekiai yra riboti.

15) Pardavėjas įsipareigoja pristatyti prekes Pirkėjui per 1-3 darbo dienas, bet ne vėliau nei per 30 dienų. Šie terminai netaikomi tais atvejais, kai Pardavėjo sandėlyje nėra reikiamų prekių, o Pirkėjas informuojamas apie jo užsakytų prekių trūkumą. Klientas sutinka, kad esant nenumatytų, nuo Pardavėjo nepriklausančių aplinkybių, prekių pristatymo terminas gali skirtis nuo nurodytų prekių pristatymo terminų arba Pirkėjo ir Pardavėjo aptarto prekių pristatymo termino. Esant nenumatytų aplinkybių, Pardavėjas įsipareigoja nedelsiant susisiekti su Pirkėju ir suderinti prekių pristatymo terminą ir kitus su pristatymu susijusius klausimus.

16) Pardavėjas pasilieka teisę vienašališkai pakeisti šias Taisykles. Pirkėjui apsiperkant Internetinėje parduotuvėje taikomos Taisyklės, galiojančios užsakymo pateikimo momentu, todėl Pirkėjui rekomenduojama su Taisyklėmis susipažinti kiekvieno apsipirkimo metu.

III BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

1) Pardavėjas visus pranešimus, reikalavimus, prašymus ir kitą informaciją siunčia Pirkėjui užsakymo formoje jo nurodytu elektroninio pašto adresu. 

2) Pardavėjas neatsako už bet kokius ir visus internetinio ryšio, elektroninio pašto paslaugų tiekėjų tinklų sutrikimus, dėl kurių Pirkėjas negauna informacinių ar patvirtinančių elektroninių laiškų iš Pardavėjo. 

3) Visus pranešimus, reikalavimus, prašymus ir klausimus Pirkėjas siunčia el. paštu [email protected] .

4) Visi nesutarimai, kilę dėl šių Taisyklių vykdymo, sprendžiami derybų būdu. Nepavykus susitarti, ginčai sprendžiami Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka.

5) Pirkėjai supranta, kad, tęsdami naudojimąsi internetiniu puslapiu po padarytų šių taisyklių, privatumo politikos, prekių grąžinimo tvarkos atnaujinimų, jie sutinka su atliktais pakeitimais.